Search
Close this search box.

Tè Lalibèté

Mi mwen ti mòso fanm a chivé grenné
Zyé granwouvè ka véyé
A dé lèv byen épé
É po an’an byen fonsé
Enben wè, sé sa menm.
An sé nèg.
An sé bèl nègrès.
An sé fanm o péyi.
Fanm a tè sèk an dézè
Fanm laliwondaj
Fanm géto
Fanm a tè brilé
Ou ké jwenn-mwen enpé koté
An ka janbé bayè
Chanjé péyi
An ka bousyè
Konnèt lapè
Ka vwè moun akumonslé,
Pakyé vi malfin
Vi chiré-séparé
Vwa an’an ka kòné tribò-babò.
 
An ka maké liv
Ka tiré kont
An ka fè mizik
Ka chanté
Jistis !
Kò an’an ka dansé…
Rèspé !
An bik a fanm
An pa ka pé
Vwa an-mwen o sonn-kès
An fò, an sé litèz-kenbèz, fanm-doubout !
An pa bouzouk
An pa machandiz ofè
An pa on dépri.
 
Andé an-mwen
Tété an-mwen
Kò an-mwen
Tè an-mwen
Vi an-mwen
Sé mwen ka di
An sé…
*TÈ LALIBÈTÉ* !!!
 
Traduzido do portugûes para a lingua crioula por Pascal Jarvis
Traducido del portugués al creole por Pascal Jarviz

contato